ទំនាក់ទំនងមន្ទី​រ

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិ ចំការដូង, សង្កាត់ ច្បារមន, ក្រុងច្បារមន, ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

ទូរស័ព្ទ៖ ០២៥ ៩៨៧ ២៤៤/ ៩៨៧ ៣២៦

ទូរស័ព្ទ ទូរសារ៖ ០២៥ ៩៨៧ ៣២៦

អ៊ីម៉ែល៖ pdaffkompongspeu@gmail.com

គេហទំព័រ៖ kampongspeu.maff.gov.kh

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter